Công ty con

Monday, 16/10/2017

20 Lượt xem

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ KHOÁNG SẢN HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN
Tên Công ty bằng tiếng AnhHA NOI - DIEN BIEN MINERAL AND RESOURCES COMPANY LIMITED
Trụ sở: Số 10 – tổ dân phố 10 – phường Nam Thanh – TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.
Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Phó Giám đốc: Ông TRẦN VĂN HÂN
Giám đốc điều hành mỏ: Ông TRẦN NGỌC LỢI
Điện thoại: 0230.3867171 - Fax: 0230.3867171
Email: tainguyendienbien@gmail.com

 

Thong ke