Đầu tư tài chính

Friday, 11/08/2017

234 Lượt xem

Tài Nguyên đã tận dụng khai thác triệt để các thế mạnh của mình bao gồm: đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, cán bộ kỹ thuật - kinh doanh đã làm việc tại các công ty bất động sản và đặc biệt là sự ủng hộ từ phía công ty mẹ và các cổ đông sáng lập.

Với những lợi thế này, chỉ trong một thời gian ngắn, Tài Nguyên đã nhanh chóng thâm nhập vào thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Công ty xác định tập trung vào hoạt động tư vấn đầu tư và quản lý dự án giúp các đơn vị khác là nền tảng để công ty thâm nhập sâu hơn và thị trường kinh doanh bất động sản.

Công ty cũng tập trung hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty lớn trong và ngoài nước nhằm nâng cao thêm bước phát triển chuyên nghiệp trong công nghệ đầu tư, quản lý, tiếp thị và điều hành các dự án bất động sản và làm tăng giá trị thương hiệu của Tài Nguyên

Thong ke