Về chúng tôi

#

Công ty cp Tài Nguyên
- Ngày thành tập : 24/2/2006
- Vốn điều lệ : 255 Tỷ
- Trụ sở chính : P805 Tòa nhà Thăng Long - 98A Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Nghành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh Bất động sản, Khoáng sản, Dịch vụ Thương Mại...


CƠ CẤU NHÂN SỰ

1.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 • Nguyễn Gia Long : Chủ tịch Hội đồngquản trị
 • Nguyễn Gia Khoa : Ủy Viên
 • Nguyễn Bá Huấn : Ủy viên
 • Nguyên Gia Minh : Ủy viên
 • Đoàn Năng Tuân : Ủy viên

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :

 • Nguyễn Gia Long : Tổng giám đốc
 • Vũ Tuấn Hoàng: Phó Tổng giám đốc
 • Nguyễn Bá Huấn: Phó Tổng giám đốc
 • Đoàn Năng Tuân: Phó Tổng giám đốc

3. BANKIỂM SOÁT:

 • Lâm Thị Thúy: Trưởng ban
 • Hà Huyền Trang: Ủy viên
 • Trần Thị Trâm: Ủy viên.