Phát triển bền vững

Đối tác của Tainguyen Group

Monday, 16/10/2017

297 Lượt xem

Đối tác của Tài Nguyên Group: Ngân hàng, Nhà thầu/ Nhà cung cấp; Đối tác tài chính

Hoạt động cộng đồng của Tainguyen Group

Monday, 16/10/2017

196 Lượt xem

Hoạt động cộng đồng của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (Tainguyen Group)

Môi trường

Monday, 16/10/2017

46 Lượt xem

Với vai trò là nhà phát triển dự án, việc giảm thiểu tác động với môi trường luôn được chúng tôi chú trọng quan tâm trong tất cả các hoạt động kinh ...

Quản trị thương hiệu

Monday, 16/10/2017

214 Lượt xem

Ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, Tập đoàn Tài Nguyên đã không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu Novaland là thương hiệu của sự cam kết về ...

Quản trị nguồn nhân lực

Monday, 16/10/2017

202 Lượt xem

Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt về cả vật chất lẫn tinh thần; tạo điều kiện cho mọi thành viên Tài Nguyên phát huy mọi khả năng và thể ...

Quản trị tập đoàn

Monday, 16/10/2017

436 Lượt xem

Tập đoàn Tài Nguyên không ngừng nỗ lực để hoàn thiện xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc ...

Thong ke