Tin tức

Nâng cấp sân bay Chu Lai để đón 5 triệu hành ...

Tuesday, 27/08/2019

10 Lượt xem

Mục tiêu nâng cấp sân bay Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 là sân bay cấp 4F và sân bay quân sự cấp 1; công suất là 5 triệu hành khách/năm; 1,5 triệu ...

Bịt kẽ hở trong pháp luật đất đai

Tuesday, 27/08/2019

8 Lượt xem

Cứ sau vài năm lại sửa đổi Luật Đất đai và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập...

Khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu hơn ...

Monday, 26/08/2019

4 Lượt xem


Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,9 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019...

Thong ke